Οικονομική του τουρισμού : εννοιολογικές, θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις από τον 19ο έως τον 21ο αιώνα - Πρώτη Έκδοση. - Αθήνα: Εκδόσεις Προπομπός, 2008

  1. Έκδοση
  2. Βαρβαρέσος, Στέλιος
  3. Πρώτη Έκδοση
  4. Αθήνα: Εκδόσεις Προπομπός, 2008
  5. 463 σελίδες ; 24 εκατοστά
  6. Τουρισμός και Ελεύθερος Χρόνος
  7. 9789607860781