Παπαμιχαήλ, Κλαίρη

Βιβλιογραφικά στοιχεία

Πρόσωπο
Γυναίκα