Οι οικονομίες της νοτιοανατολικής Ευρώπης : προβλήματα και προοπτικές - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Κριτική, 2005

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
 3. Παπάζογλου, Χρήστος (1957-)
 4. Ρούσσος, Νίκος
 5. Πρώτη έκδοση
 6. Χρήστος Παπάζογλου ; μετάφραση Νίκος Ρούσσος
 7. Αθήνα: Κριτική, 2005
 8. 311 σελίδες : εικονογράφηση ; 24 εκατοστά
 9. Επιστημονική βιβλιοθήκη
 10. 9789602184035
 11. Βιβλιογραφία: σελίδες [301]-311
Εξώφυλλο έκδοσης
  • κεφάλαιο 1: εισαγωγή

   πρώτο μέρος: η εμπειρία των χωρών της νοτιοανατολικής Ευρώπης από τη μετάβαση

   κεφάλαιο 2: τυπικά γνωρίσματα της μετάβασης στη νοτιοανατολική Ευρώπη

   κεφάλαιο 3: η επίδραση των αρχικών συνθηκών

   κεφάλαιο 4: μακροοικονομική σταθεροποίηση και μακροοικονομικές επιδόσεις - μέρος α': η περίοδος πριν από τον πόλεμο του Κοσσυφοπέδιου

   κεφάλαιο 5: μακροοικονομική σταθεροποίηση και μακροοικονομικές επίδοσης - μέρος β': η περίοδος μετά από τον πόλεμο στο Κοσσυφοπέδιο

   κεφάλαιο 6: διαρθρωτική μεταρρύθμιση

   κεφάλαιο 7: εμπειρική εκτίμηση των προσδιοριστικών παραγόντων της οικονομικής μεγέθυνσης στη να Ευρώπη

   δεύτερο μέρος: εξωτερικές οικονομικές σχέσεις

   κεφάλαιο 8: εμπορική ολοκλήρωση

   κεφάλαιο 9: άμεσες ξένες επενδύσεις στη νοτιοανατολική Ευρώπη

   κεφάλαιο 10: το ευρώ και τα καθεστώτα συναλλαγματικής ισοτιμίας των χωρών της να Ευρώπης

   Politeianet