1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Μειονότητες (Έννοια)
    2. Νομικό καθεστώς, νόμοι και λοιπά (Έννοια)
    3. Ελλάδα (Γεωγραφικό Όνομα)