Παπαστυλιανός, Χρήστος

Βιβλιογραφικά στοιχεία

Πρόσωπο
Άνδρας
  • Ο Χρήστος Παπαστυλιανός είναι Ειδικός επιστήμονας στον Συνήγορο του Πολίτη, Απόφοιτος της Νομικής Σχολής Α.Π.Θ, εκπόνησε τη Διδακτορική του Διατριβή στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο της Φλορεντίας με θέμα τη σχέση της Ελευθερίας της Έκφρασης και τη Δημόσια Τάξη. Τα πρόσφατα ακαδημαϊκά και ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στα ζητήματα της ιδιότητας του πολίτη, της ιθαγένειας ως παράγοντα συμπερίληψης/αποκλεισμού και του συνταγματισμού στο επίπεδο της ΕΕ.

    Biblionet