Σακελλαρόπουλος Θεόδωρος Δ. [Συγγραφέας]. Υπερεθνικές κοινωνικές πολιτικές την εποχή της παγκοσμιοποίησης

  1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  2. 2001
  3. Ελληνικά
    • Το βιβλίο αυτό πραγματεύεται ένα θέμα εξαιρετικά επίκαιρο σ' ένα γνωστικό αντικείμενο που είναι νέο στο πεδίο της κοινωνικής πολιτικής. Πρόκειται για τις υπερεθνικές κοινωνικοπολιτικές προτάσεις και παρεμβάσεις μεγάλων διεθνών και υπερκρατικών οργανισμών σε θέματα απασχόλησης, ασφάλισης, υγείας, ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, δικτύων ασφαλείας κ.ά., που από τις αρχές της δεκαετίας του '90 επηρεάζουν όλο και πιο πολύ τις εθνικές κοινωνικές πολιτικές των σύγχρονων κρατών.

      Biblionet