Περιβάλλον και φυσικοί πόροι : οικονομική θεωρία και πολιτική Τόμος πρώτος - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Κριτική, 2001

Βιβλιογραφικά στοιχεία

Έκδοση
Βλάχου, Ανδριάνα
Πρώτη έκδοση
Αθήνα: Κριτική, 2001
365 σελίδες ; 24 εκατοστά
Επιστημονική Βιβλιοθήκη
9602182393
Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές παραπομπές σελίδες [333-350] και ευρετήριο.
Εξώφυλλο έκδοσης

Πρόλογος
1. Οικονομία και φύση
2. Θεωρητικές βάσεις της οικονομικής του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων
3. Η ρύπανση του περιβάλλοντος
4. Η οικονομική θεωρία της προστασίας του περιβάλλοντος
5. Η ανάλυση οφέλους και κόστους της βελτίωσης της ποιότητας του περιβάλλοντος
6. Άριστη χρήση των εξαντλήσιμων φυσικών πόρων
7. Ενεργειακοί πόροι
8. Ο ενεργειακός τομέας της Ελλάδας
9. Η άριστη χρήση των ανανεώσιμων πόρων
10. Περιβάλλον, φυσικοί πόροι και διατηρήσιμη ανάπτυξη
Βιβλιογραφία
Ευρετήριο

Politeianet