Περιβάλλον και φυσικοί πόροι : οικονομική θεωρία και πολιτική Τόμος πρώτος - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Κριτική, 2001

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
 3. Βλάχου, Ανδριάνα
 4. Πρώτη έκδοση
 5. Ανδριάνα Βλάχου
 6. Αθήνα: Κριτική, 2001
 7. 365 σελίδες ; 24 εκατοστά
 8. Επιστημονική Βιβλιοθήκη
 9. 9602182393
 10. Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές παραπομπές σελίδες [333-350] και ευρετήριο.
Εξώφυλλο έκδοσης
  • Πρόλογος
   1. Οικονομία και φύση
   2. Θεωρητικές βάσεις της οικονομικής του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων
   3. Η ρύπανση του περιβάλλοντος
   4. Η οικονομική θεωρία της προστασίας του περιβάλλοντος
   5. Η ανάλυση οφέλους και κόστους της βελτίωσης της ποιότητας του περιβάλλοντος
   6. Άριστη χρήση των εξαντλήσιμων φυσικών πόρων
   7. Ενεργειακοί πόροι
   8. Ο ενεργειακός τομέας της Ελλάδας
   9. Η άριστη χρήση των ανανεώσιμων πόρων
   10. Περιβάλλον, φυσικοί πόροι και διατηρήσιμη ανάπτυξη
   Βιβλιογραφία
   Ευρετήριο

   Politeianet