Κοινωνική ψυχολογία - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Gutenberg, 2010

 1. Έκδοση
 2. Hogg, Michael A. (1954-) | Vaughan, Graham M. (1934)
 3. Βασιλικός, Ερρίκος | Αρβανίτης, Αλέξης
 4. Χαντζή, Αλεξάνδρα
 5. Πρώτη έκδοση
 6. Αθήνα: Gutenberg, 2010
 7. 932 σελίδες ; 27 εκατοστά
 8. 9789600113150 (χαρτόδετο)
 9. Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές παραπομπές (σελίδες [803] -890), γλωσσάριο και ευρετήρια.
εξώφυλλο του έργου
  • Πρόλογος -- Πρόλογος για την ελληνική έκδοση -- Λίγα λόγια από την επιμελήτρια και τους μεταφραστές 
   -- Σχετικά με τους συγγραφείς -- 1. Εισαγωγή στην κοινωνική ψυχολογία -- 2. Κοινωνική νόηση και κοινωνική σκέψη
   -- 3. Απόδοση και κοινωνική γνώση -- 4. Εαυτός και ταυτότητα -- 5. Στάσεις -- 6. Πειθώ και αλλαγή στάσεων --
   7. Κοινωνική επιρροή -- 8. Άνθρωποι σε ομάδες -- 9. Ηγεσία και λήψη αποφάσεων -- 10. Προκατάληψη και διακρίσεις
   -- 11. Διομαδική συμπεριφορά -- 12. Επιθετικότητα -- 13. Έλξη και στενές σχέσεις -- 14. Φιλο-κοινωνική συμπεριφορά -- 15. Γλώσσα και επικοινωνία -- 16. Κουλτούρα -- Γλωσσάριο -- Βιβλιογραφία -- Ευρετήριο συγγραφέων -- Ευρετήριο όρων.