1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Αναγκαστική εκτέλεση (Δίκαιο) (Έννοια)
    2. Ελλάδα (Γεωγραφικό Όνομα)