1. Πρόσωπο
  2. 1948
  3. Καθηγητής πανεπιστημίου
  4. Κλινική ψυχολογία - Κοινωνική ψυχολογία
  5. Ναυρίδης, Κλήμης
Φωτογραφία προσώπου