1. Πρόσωπο
  2. Καθηγητής πανεπιστημίου
  3. Κοινωνική ψυχολογία
  4. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων