Ευρωπαϊκή Ένωση : δημιουργία, εξέλιξη, προοπτικές. - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Κριτική, 2016

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
 3. Μαραβέγιας, Ναπολέων Ν. (1955-)
 4. Μαραβέγιας, Ναπολέων Ν. (1955-)
 5. Πρώτη έκδοση
 6. επιμέλεια Ναπολέων Μαραβέγιας.
 7. Αθήνα: Κριτική, 2016
 8. 541 σελίδες ; 24 εκατοστά
 9. Επιστημονική βιβλιοθήκη
 10. 9789605861148
 11. Περιλαμβάνει βιβλιογραφίες και ευρετήριο.
φωτογραφία εξωφύλλου έκδοσης
  • Ευρωπαϊκή ενοποίηση στην πρώτη μεταπολεμική δεκαετία / Χαράλαμπος Τσαρδανίδης -
   Οι διευρύνσεις της ΕΟΚ/ΕΕ: από τη Ευρώπη των έξι στην Ευρώπη των είκοσι οκτώ /
   Σπύρος Σακελλαρόπουλος - Θεωρίες της ευρωπαϊκής ενοποίησης: αναγνώσεις μιας "πολλαπλότητας" /
   Μιχάλης Τσινισιζέλης, Δημήτρης Ν. Χρυσοχόου - Η θεσμική συγκρότηση και η νομοθετική διαδικασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση / Αργύρης Γ. Πασσάς - Η εξέλιξη των προτύπων διακυβέρνησης της ΕΕ Μαρία Μενδρινού -
   Έννομη τάξη και θεμελιώδεις ελευθερίες στην ΕΕ / Αντώνης Μεταξάς - Τα οικονομικά της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης / Ναπολέων Μαραβέγιας, Δημήτρης Κατσίκας - Η "Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση" : μια συνοπτική θεώρηση των θεσμικών και κανονιστικών ρυθμίσεων / Χρήστος Βλ. Γκόρτσος - Το ζήτημα της δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση / Χρήστος Α. Φραγκονικολόπουλος - Η κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας (ΚΕΠΠΑ) / Χαράλαμπος Τσαρδανίδης - Η ευρωπαϊκή πολιτική άμυνας: η περίπτωση της επιχείρησης "ΑΤΑΛΑΝΤΑ" / Πέτρος Σιούσιουρας, Δημήτριος Δαλακλής - Η προοπτική της διεύρυνσης της ΕΕ και η Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας / Δημήτρης Μπούρης, Νικόλαος Τζιφάκης - Η κοινή εμπορική πολιτική / Αστέρης Πλιάκος - Η ευρωπαϊκή πολιτικκή συνοχής / Γιώργος Ανδρέου - Η κοινή αγροτική πολιτική / Νικόλαος Κ. Μπαλτάς - Η ευρωπαϊκή περιβαλλοντική πολιτική και η προστασία του περιβάλλοντος στην ΕΕ / Εμμανουέλα Δούση - Η ενεργειακή πολιτική της ΕΕ: η εξέλιξη της αρμοδιότητας της ΕΚ/ΕΕ στον τομέα της ενέργειας / Νικόλαος Ε. Φαραντούρης - Η ευρωπαϊκή κοινωνική πολιτική: από την άτολμη ανάπτυξη στο αβέβαιο μέλλον / Θεόδωρος Σακελλαρόπουλος, Μαρίνα Αγγελάκη - Η ευρωπαϊκή πολιτική  ανταγωνισμού / Γιώργος Καρύδης - Οι πολιτικές μετανάστευσης και ασύλου / Ηρώ Νικολακοπούλου-Στεφάνου - Οι ευρωπαϊκές πολιτικές της γνώσης: εκπαίδευση, κατάρτιση, έρευνα και καινοτομία / Φωτεινή Ασδεράκη - Μια επαναθεώρηση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης / Κωνσταντίνος Α. Στεφάνου.