Βλάχου, Ανδριάνα

  1. Person
  2. Female
Φωτογραφία προσώπου
    • Η Ανδριάνα Βλάχου είναι αναπληρώτρια στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο οποίο διδάσκει την Οικονομική του Περιβάλλοντος και των Φυσικών Πόρων. Έχει δημοσιεύσει άρθρα στα περιοδικά "Southern Economic Journal", "Energy Economics", "Environmetrics", "Energy Policy", "Rethinking Marxism", "Capitalism", "Nature", "Socialism", "Science & Society" και σε άλλα. Τα πιο πρόσφατα βιβλία της είναι: Κοινωνία και Φύση (Δελφίνι 1995) και Contemporary Economic Theory: Radical Critiques of Neoliberalism (Macmillan, Τυποθήτω - Γ. Δαρδανός 1999).

      Biblionet