Πορνεία και διεθνική σωματεμπορία στη σύγχρονη Ελλάδα Τόμος Β', Ο Πελάτης - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Εκδόσεις Καστανιώτη, 2002

 1. Manifestation
 2. Λάζος, Γρηγόρης (1954-)
 3. Πρώτη έκδοση
 4. Αθήνα: Εκδόσεις Καστανιώτη, 2002
 5. 295 σελίδες : Πίνακες ; 21 εκατοστά
 6. 9600333823
Εξώφυλλο έκδοσης
  • Πρόλογος

   Μέρος πρώτο: η μίσθωση

   Εισαγωγή

   Συνολικά μεγέθη πορνικών μισθώσεων

   Πορνικές μισθώσεις και δίκτυα διεθνικής σωματεμπορίας

   Μέρος δεύτερο: το χρήμα

   Εισαγωγή

   Ορισμένα γενικά οικονομικά μεγέθη. συγκρίσεις

   Οικονομικά έσοδα και δίκτυα διεθνικής σωματεμπορίας

   Μέρος τρίτο: ο πελάτης

   Εισαγωγή

   Η ιστορικό-ταξική σύνθεση της πορνικής πελατείας

   Συνολικά μεγέθη της πορνικής πελατείας

   Συμπυκνωμένη πορνεία: ο διάλογος πελάτη και εκδιδόμενης σε όρους μίσθωσης και χρήματος

   Ο μέσος πελάτης και το συλλογικό χαρέμι του. μια μορφή συμμετοχικής κοινοχρησίας

   Παράρτημα

   Η ανάπτυξη της πορνείας στα μεγάλα αστικά κέντρα και την περιφέρεια, 1990-2000 αυστηρά πρόσβαση μόνο οι χρήστες.

   Politeianet
  • Στο βιβλίο που προηγείται, οι εξελίξεις στην πορνεία στην Ελλάδα κατά την τελευταία δεκαετία του 20ού αιώνα παρουσιάζονται με τη μορφή της εκδιδόμενης. Άλλωστε, επί αιώνες έχει επικρατήσει η αναφορά στην πορνεία να γίνεται σε όρους εκδιδόμενης -δηλαδή από την οπτική του ανθρώπου και του πελάτη. Το βιβλίο αυτό αποτελεί μια μελέτη της πορνείας χωρίς εκδιδόμενη. Εστιάζει στον πελάτη, τον αφανή ήρωα, τον μεγάλο αδικημένο στη μακρά ιστορία της πορνείας. Παρακάμπτοντας ηθικοψυχικές αναλύσεις, έρχεται να καταθέσει το μακροκοινωνικό του προφίλ, μεγέθη, ταξική σύνθεση, βασικές κατηγορίες. Επίσης παρουσιάζονται οι μισθώσεις τις οποίες πραγματοποίησε και το χρήμα που διέθεσε για την αγορά μισθωμένης σεξουαλικής απόλαυσης, πορνικής απόλαυσης. Κεντρικό άξονα της μελέτης αποτελεί η ενθουσιώδης στήριξη και καθοδήγηση που ο πελάτης πρόσφερε στην πορνεία της διεθνοσωματεμπορίας και του εξαναγκασμού.
   (ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟ ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ)

   Politeianet