Μετάφραση στα ελληνικά της πρωτότυπης έκφρασης του "Le monde moderne et la question juive" / Μιχαήλ, Σάββας [Μεταφραστής]