Σταλίκας, Αναστάσιος. [Συγγραφέας]. Μεθοδολογία έρευνας και στατιστική

Έργο (αυτοτελές έργο)
2019
Ελληνικά
 • - Πώς κατάφερνε ο Έξυπνος Χανς, το άλογο, να κάνει μαθηματικές πράξεις; Ή μήπως τελικά δεν τις έκανε;
  - Τι μας διδάσκει για τη μεθοδολογία έρευνας η τυφλή γευστική δοκιμή αναψυκτικών από ποτήρια με γράμματα Q και M;
  - Πώς οι λογαριασμοί στο Facebook μετατρέπονται σε πρωτογενή πηγή έρευνας;
  - Τι είναι η Τεχνητή Νοημοσύνη (Artificial Intelligence);
  - Σε τι διαφέρει η Βαθιά Μάθηση (Deep Learning) από τη Μηχανική Μάθηση (Machine Learning);
  - Τι είναι η διαμεσολαβητική και τι η ρυθμιστική μεταβλητή;
  - Τι μέγεθος επίδρασης έχουν τα ευρήματά μου; Πώς χρησιμοποιώ την R;
  - Πώς κάνω Ανάλυση Παλινδρόμησης στην R; Πώς κάνω Παραγοντική Ανάλυση στην R;

  Το παρόν βιβλίο είναι ένα περιεκτικό εγχειρίδιο τριών γνωστικών πεδίων:
  - της μεθοδολογίας έρευνας, o της στατιστικής επεξεργασίας με τη βοήθεια της γλώσσας R,
  - ης εκμάθησης της γλώσσας προγραμματισμού R.

  Οι συγγραφείς συμπεριέλαβαν πληθώρα ερευνητικών εργαλείων, ικανών να δώσουν απάντηση σε πλήθος ερωτημάτων της σύγχρονης έρευνας στην ψυχολογία και τις κοινωνικές επιστήμες γενικότερα. Χρήσιμο και λειτουργικό εργαλείο για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους, ερευνητές και επαγγελματίες, που χρειάζεται να ανατρέξουν σε μία άμεση πηγή πληροφοριών, προκειμένου να εκτελέσουν με ακρίβεια ποικίλες στατιστικές αναλύσεις και εργασίες διαχείρισης δεδομένων. Το βιβλίο είναι φιλικό προς τον αναγνώστη χωρίς να θυσιάζει την επιστημονικότητά του.

  Biblionet