1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Πούλος, Παναγιώτης
 2. 2006
 3. Αθήνα
 4. Ελληνική
  1. Αισθητική -- 20ός αιώνας
  2. Τέχνη -- Φιλοσοφία
  1. 417318 ⟶ Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος
  1. Βιβλιοθήκη Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών
  2. Κατάλογος Βιβλιοθήκης ΑΣΚΤ