Πούλος, Παναγιώτης [Επιμελητής]. Έννοιες της τέχνης τον 20ό αιώνα

  1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  2. 2006
  3. Ελληνικά
  4. Αθήνα