Γεωργόπουλος, Νικόλαος Β. [Συγγραφέας]. Στρατηγικό μάνατζμεντ

  1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  2. 2002 [2002]
  3. Ελληνικά