Κουτούπα-Ρεγκάκου, Ευαγγελία

  1. Πρόσωπο
  2. Γυναίκα
  3. 1954
  4. Καθηγήτρια πανεπιστημίου
  5. Διοικητικό δίκαιο
  6. Νομική Σχολή ΑΠΘ