Εισαγωγή στη δημόσια οικονομική - Δεύτερη αναθεωρημένη έκδοση. - Αθήνα: Κριτική, 2010

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
 3. Δαλαμάγκας, Βασίλειος Α.
 4. Δεύτερη αναθεωρημένη έκδοση
 5. Βασίλειος Α. Δαλαμάγκας
 6. Αθήνα: Κριτική, 2010
 7. 403 σελίδες : Διαγράμματα ; 24 εκατοστά
 8. Επιστημονική Βιβλιοθήκη
 9. 9789602186947
 10. Βιβλιογραφία: σελίδες [401]-403.
Εξώφυλλο έκδοσης
  • πρόλογος
   - ο ρόλος του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα στη σύγχρονη οικονομία
   - κρατικός παρεμβατισμός και κατα pareto αριστοποίηση
   - δημόσια αγαθά και εξωτερικές οικονομίες
   - δημόσιες επιχειρήσεις
   - κρατικός προϋπολογισμός
   - γενική θεωρία των φόρων
   - οι επιπτώσεις των φόρων
   - δημόσιες δαπάνες
   - ανάλυση κόστους - οφέλους
   - δημοσιονομική πολιτική σταθεροποίησης και μεγέθυνσης
   βιβλιογραφία

   politeianet