Επιχειρηματικές στρατηγικές στη βιομηχανία των μέσων - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Εκδόσεις Καστανιώτη, 2008

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
 3. Λέανδρος, Νίκος (1958-)
 4. Πρώτη έκδοση
 5. Νίκος Λέανδρος
 6. Αθήνα: Εκδόσεις Καστανιώτη, 2008
 7. 301 σελίδες : Σχεδιαγράμματα, πίνακες ; 24 εκατοστά
 8. Επικοινωνία και κοινωνία : Στέλιος Παπαθανασόπουλος
 9. 9789600347128
 10. Βιβλιογραφία: σελίδες 285-301
Εξώφυλλο έκδοσης
  • -- Κεφάλαιο πρώτο. Η έννοια της επιχειρηματικής στρατηγικής

    -- Πρόλογος

   Κεφάλαιο δεύτερο. Δομική ανάλυση ανταγωνισμού

   -- Κεφάλαιο τρίτο. Στρατηγικές ανάπτυξης

   -- Κεφάλαιο τέταρτο. Η ενίσχυση του ρόλου των αγορών

    --  Κεφάλαιο πέμπτο. Οι επιχειρήσεις των μέσων στη νέα ψηφιακή εποχή

   -- Κεφάλαιο έκτο. Η εξέλιξη τριών Ευρωπαίκών επιχειρήσεων

   -- Επίλογος

   -- Βιβλιογραφία.

   Πατήστε εδώ