Μετάφραση στα ελληνικά της πρωτότυπης έκφρασης του "The social construction of reality" / Αθανασίου, Κώστας [Μεταφραστής]