Μετακεμαλισμός - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Ι. Σιδέρης, 2010

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
 3. Γιαλλουρίδης, Χριστόδουλος Κ. (1949-) | Λαγγίδης, Αφεντούλης Θ. (1965-)
 4. Σαρρής, Νεοκλής (1940-2011)
 5. Πρώτη έκδοση
 6. Χριστόδουλος Κ. Γιαλλουρίδης, Αφεντούλης Θ. Λαγγίδης ; πρόλογος Νεοκλής Σαρρής.
 7. Αθήνα: Ι. Σιδέρης, 2010
 8. 247 σελίδες ; 24 εκατοστά
 9. 9789600805550
 10. Κείμενα στα ελληνικά, το παράρτημα Γ΄ στα αγγλικά.
 11. Βιβλιογραφία : σ.227-247.
Εξώφυλλο έκδοσης
  • Πρόλογος Νεοκλή Σαρρή
   ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΝΑ ΟΙΟΝΕΙ ΚΑΙ ΡΑΓΔΑΙΑ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
   ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ. Η ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ, ΤΗΣ ΑΝΟΔΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΤΩΣΗΣ
   Η διαδρομή
   Ιστορική διαδρομή
   ΚΕΜΑΛΙΚΗ ΚΡΑΤΙΚΗ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ. ΕΝΑΣ ΙΔΙΟΤΥΠΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ
   Το εσωτερικό πλαίσιο
   ΤΟ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ, ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ
   ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ 20ό ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ
   Συμπεράσματα
   Παραρτήματα
   Βιβλιογραφία

   Politeianet