1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
 3. Συμεωνίδου-Καστανίδου, Ελισάβετ
 4. Τρίτη έκδοση
 5. Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 2016
 6. 503 σελίδες ; 24 εκατοστά
 7. 9789605626082
 8. Περιέχει βιβλιογραφία (σελίδες [491]-503)
Εξώφυλλο έκδοσης
  • Εγκλήματα κατά της ζωής [άρθρα 299-307 ΠΚ] - Σωματικές βλάβες [άρθρα 308-315Α ΠΚ] - Εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής [άρθρα 336-353 ΠΚ] - Εγκλήματα σχετικά με τον γάμο και την οικογένεια [άρθρα 354-360 ΠΚ] - Εγκλήματα κατά της τιμής [άρθρα 361-369 ΠΚ]

  • Στο παρόν έργο περιλαμβάνεται η κατ’ άρθρο ερμηνεία των εγκλημάτων του Ποινικού Κώδικα που θίγουν προσωπικά αγαθά.

   Τα εν λόγω εγκλήματα κατανέμονται σε επί μέρους θεματικές ενότητες, ήτοι εγκλήματα κατά της ζωής (άρθρα 299-307 ΠΚ), σωματικές βλάβες (άρθρα 308-315Α ΠΚ), εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής (άρθρα 336-353 ΠΚ), εγκλήματα σχετικά με τον γάμο και την οικογένεια (άρθρα 354-360 ΠΚ) και εγκλήματα κατά της τιμής (άρθρα 361-369 ΠΚ).

   Με ευσύνοπτο και συστηματικό τρόπο εξετάζονται τα βασικά προβλήματα που θέτουν τα εγκλήματα κατά προσωπικών αγαθών. Συγκεκριμένα, σε κάθε επιμέρους έγκλημα αναλύονται η αντικειμενική και υποκειμενική του υπόσταση, η ενοχή, η απόπειρα, η συμμετοχή, η ποινική κύρωση, τυχόν προνομιούχες και διακεκριμένες μορφές του, προβλήματα συρροής καθώς και δικονομικά ζητήματα.

   Το έργο συμπληρώνεται με πλούσια βιβλιογραφία (ελληνική και ξενόγλωσση). Πρόκειται για ένα εύχρηστο θεωρητικό και πρακτικό βοήθημα για τον νομικό και τον ενασχολούμενο γενικότερα με την εφαρμογή του ποινικού δικαίου.

   BiblioNet