1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Σωματικές βλάβες (Έννοια)
    2. Ελλάδα (Γεωγραφικό Όνομα)