1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. 7Z
  3. AMELib
  4. Πάντειο Πανεπιστήμιο
  5. Συμπιεσμένο αρχείο ZIP το οποίο περιέχει 18 αρχεία ήχου σε μορφή mp3
  6. Με περιορισμούς αναπαραγωγής
  7. Το παρόν έχει αναπαραχθεί σύμφωνα με το Νόμο 4672/2020 για εντυποανάπηρα άτομα, και οποιαδήποτε περαιτέρω αναπαραγωγή του, σε μορφή άλλη, αποτελεί προσβολή του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και θα επισύρει τις κυρώσεις του Νόμου 2121/1993.