1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Έλληνες (Έννοια)
    2. Τουρκία (Γεωγραφικό Όνομα)
    3. Ίμβρος (Γεωγραφικό Όνομα)
    4. Ιστορία (Έννοια)
    5. 20ός αιώνας (Γεγονός)