1. Θέμα
    1. Πρόσφυγες (Έννοια)
    2. Ελλάδα (Περιοχή)
    3. Ιστορία (Έννοια)
    4. 20ός αιώνας (Γεγονός)