Ευρώπη -- Εξωτερικές σχέσεις -- 1918-1945

  1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Ευρώπη (Γεωγραφικό Όνομα)
    2. Εξωτερικές σχέσεις (Έννοια)
    3. 1918-1945 (Γεγονός)