1. Θέμα
    1. Διεθνείς σχέσεις (Έννοια)
    2. Ιστορία (Έννοια)
    3. 20ός αιώνας (Γεγονός)