1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Cassells, Annette
 2. 1991
 3. Αγγλική
  1. Μνήμη
  2. Γνωστική ψυχολογία
  1. 6529156133196358430000 ⟶ Cassells, Annette. | Remembering & forgetting
  1. Το βιβλίο Μνήμη και Λήθη είναι το τρίτο από τα έξι τεύχη της ομάδας βιβλίων για τις Γνωστικές Λειτουργίες. Τα εισαγωγικά αυτά τεύχη προσφέρουν μια πολύ ευέλικτη προσέγγιση σε όλους όσους επιθυμούν να ασχοληθούν με τα κύρια θέματα των γνωστικών λειτουργιών.

   Τα τεύχη αυτά σχεδιάστηκαν με τέτοιο τρόπο, ώστε να ικανοποιήσουν τις ανάγκες όλων όσων ξεκινούν τη μελέτη της γνωστικής ψυχολογίας αλλά και όσων ασχολούνται με τη διδασκαλία της. Δίνεται, μάλιστα, ιδιαίτερη έμφαση στην πρακτική εφαρμογή αυτών των γνώσεων.
   Η χρησιμότητά τους δεν περιορίζεται στην τάξη ή στο αμφιθέατρο-με την καθοδήγηση του δασκάλου ή του καθηγητή. Συνεχίζεται με τη διδασκαλία και την πρακτική εξάσκηση στα διάφορα επαγγελματικά σεμινάρια όλων σχεδόν των ανθρώπων που ασχολούνται με τις επιστήμες της αγωγής. Εξάλλου, το αλληλεπιδραστικό ύφος τα κάνει εξίσου κατάλληλα και για ατομική μελέτη.

   Τα Τεύχη απευθύνονται σε όλους όσους θέλουν να μάθουν με το δικό τους ρυθμό και, σε όλες τις περιπτώσεις, η προσεγμένη δομή της συγγραφής και η εκτεταμένη χρήση Παραδειγμάτων, Ανοιχτών Ερωτήσεων και Ερωτήσεων Αυτο-αξιολόγησης τα κάνει ιδανικούς οδηγούς επανάληψης.

   Eshop points