1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Αντωνόπουλος, Βασίλης Γ.
  3. Δεύτερη
    1. Αθήνα, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα (Εκδοτικός οργανισμός), 2012
Εξώφυλλο έκδοσης