Δίκαιο εμπορικών εταιριών : Προσωπικές εταιρίες - Α.Ε.- Ε.Π.Ε. μετά το Ν. 4072/2012 - Δεύτερη. - Αθήνα;Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα (Εκδοτικός οργανισμός), 2012

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Αντωνόπουλος, Βασίλης Γ.
 3. Δεύτερη
  1. Αθήνα
  2. Θεσσαλονίκη
  1. Εκδόσεις Σάκκουλα (Εκδοτικός οργανισμός)
 4. 2012
Εξώφυλλο έκδοσης