Ζητήματα κοινωνικής πολιτικής - Αθήνα: Διόνικος

Βιβλιογραφικά στοιχεία

Έκδοση
Αθήνα: Διόνικος
2 τόμοι 21 εκατοστά
960-87884-0-4 σύνολο τόμων
Περιέχει βιβλιογραφίες