Μετάφραση στα ελληνικά της πρωτότυπης έκφρασης του "New directions in economic antropology." / Σίμογλου, Αθηνά [Μεταφραστής]