Η κοινωνική παραγωγή του αστικού χώρου στη μεταπολεμική Αθήνα : η περίπτωση της Βούλας - Επανέκδοση: "Ελληνικά Γράμματα", 2009. - Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκης, 2012

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
  3. Οικονόμου, Λεωνίδας (1960-)
  4. Επανέκδοση: "Ελληνικά Γράμματα", 2009
  5. Λεωνίδας Οικονόμου
  6. Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκης, 2012
  7. 343 σελίδες ; 24 εκατοστά
  8. Θεωρητικές Επιστήμες. Ανθρωπολογικοί Ορίζοντες : Δήμητρα Γκέφου-Μαδιανού
  9. 9789601642888
  10. Περιέχει βιβλιογραφία