Ψηφιακό Βιβλίο: Οικονομία και πολιτισμός

Ψηφιακό τεκμήριο
EPUB
AMELib
Πάντειο Πανεπιστήμιο
Αρχείο σε μορφή ePUB
Με περιορισμούς αναπαραγωγής
Το παρόν έχει αναπαραχθεί σύμφωνα με το Νόμο 4672/2020 για εντυποανάπηρα άτομα, και οποιαδήποτε περαιτέρω αναπαραγωγή του, σε μορφή άλλη, αποτελεί προσβολή του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και θα επισύρει τις κυρώσεις του Νόμου 2121/1993.