1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Wilk, Richard R. (1953-)
  2. Cliggett, Lisa C. (1965-)
  1. Βογιατζής, Γιάννης
  1. Γαλάνη-Μουτάφη, Βασιλική
 3. Πρώτη έκδοση
  1. Αθήνα: Κριτική, 2010
  1. Εικόνες και διαγράμματα -- Πρόλογος στην ελληνική έκδοση -- Πρόλογος -- Κεφάλαιο 1: Οικονομική ανθρωπολογία - ένας απείθαρχος κλάδος -- Κεφάλαιο 2: Η οικονομική και το πρόβλημα της ανθρώπινης φύσης -- Κεφάλαιο 3: Ιδιωφέλεια και νεοκλασική μικροοικονομική -- Κεφάλαιο 4: Κοινωνική και πολιτική οικονομία -- Κεφάλαιο 5: Ο ηθικός άνθρωπος - πολιτισμική οικονομική -- Κεφάλαιο 6: Δώρα και ανταλλαγή -- Κεφάλαιο 7: Συμπεράσματα: πολύπλοκοι οικονομικοί άνθρωποι -- Παράρτημα: Πού να ψάξουμε για περισσότερα 0- εντοπισμός βιβλιογραφίας στην οικονομική ανθρωπολογία -- Βιβλιογραφία -- Ευρετήριο.