Η φιλοσοφία του περιβάλλοντος - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκης, 2001

  1. Manifestation
  2. Larrere, Catherine (1944-)
  3. Γούναρη, Ελίνα
  4. Ποταμιάνου, Ελένη
  5. Πρώτη έκδοση
  6. Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκης, 2001
  7. 155 σελίδες ; 18 εκατοστά
  8. Φιλοσοφία.Αναγνώσεις ; Τόμος δέκατος τρίτος.
  9. 9603788813
  10. Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές παραπομπέ
εξώφυλλο της έκδοσης