Πολιτική του πολιτισμού : Ευρώπη και Ελλάδα στο δεύτερο μισό του 20ού αιώνα - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκης, 2014

  1. Έκδοση
  2. Ζορμπά, Μυρσίνη (1949-)
  3. Πρώτη έκδοση
  4. Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκης, 2014
  5. 423 σελίδες ; 21 εκατοστά
  6. Civitas - Δοκίμια πολιτικής θεωρίας και επιστήμης
  7. 9789601651187 (χαρτόδετο)
  8. Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές παραπομπές (σελίδες 401-415) και ευρετήριο.
εξώφυλλο της έκδοσης
    • Πρόλογος -- Εισαγωγή: 1. Πολιτισμός, κουλτούρα, πολιτική 2. Ο R. Williams και η μαρξιστική παράδοση 3. Πολιτισμική πολιτική 4. Ο διεπιστημονικός διάλογος 5. Συμπεράσματα -- Ι. Η επινόηση της πολιτισμικής πολιτικής στην Ευρώπη μετά τον Β' Παγκόσμιο πόλεμο: 1. Πρόλογος 2. Τα αιτήματα της δημόσιας κουλτούρας μετά τον πόλεμο 3. Το κράτος πρόνοιας και η μεταρρυθμιστική λογική 4. Η ηγεμονία 5. J. M. Keynes και T. H. Marshall 6. Οι σκανδιναβικές χώρες 7. Η Ολλανδία 8. Η Γαλλία 9. Τα πολιτισμικά δικαιώματα -- ΙΙ. Η πολιτισμική πολιτική ως δημόσια πολιτική: 1. Τα πολιτισμικά δικαιώματα μεταξύ φιλελευθερισμού και αισθητικής 2. Η σύγχρονη πολιτιστική πολιτική ως πεδίο δικαιωμάτων στο πλαίσιο των διεθνών οργανισμών 3. Η δημόσια πολιτισμική πολιτική μεταξύ politics και policy 4. Η δόμηση της πολιτικής πολιτισμού ως δημόσιας πολιτικής 5. Τα δίκτυα δημόσιας δράσης, ο ρόλος των δρώντων και η πολιτική ατζέντα -- ΙΙΙ. Η κουλτούρα στην Ελλάδα ως δημόσια πολιτική: 1. Εισαγωγή 2. 1950: η δημόσια κουλτούρα στα «πέτρινα χρόνια» 3. Η δεκαετία του '60: μια σύντομη πολιτιστική άνοιξη 4. Η δικτατορία των συνταγματαρχών και η ίδρυση του υπουργείου Πολιτισμού 5. Η Μεταπολίτευση 6. Η δεκαετία του '80: και η σοσιαλιστική «Αλλαγή» 7. Στο γύρισμα του 21ου αιώνα -- Επίλογος -- Βιβλιογραφία -- Ευρετήριο