1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Πολιτική και κουλτούρα (Έννοια)
    2. Ευρώπη (Γεωγραφικό Όνομα)