Καραγιάννη, Βασιλική

  1. Πρόσωπο
  2. Γυναίκα
    • Εκπονεί τη διδακτορική διατριβή της στο Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, με θέμα τον βρετανικό περιηγητικό λόγο για την Ελλάδα στον 20ό αιώνα. Είναι υπότροφος του Ιδρύματος "Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης". Έχει επίσης δημοσιεύσει άρθρα σχετικά με τις πολιτισμικές διαστάσεις του Κυπριακού Ζητήματος.

      Biblionet