1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Πολιτικά κόμματα (Έννοια)
    2. Ευρώπη (Γεωγραφικό Όνομα)