Ψυχολογία της οικονομικής σκέψης : ψυχοκοινωνικές λογικές της καθημερινής οικονομικής σκέψης - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, 2006

  1. Έκδοση
  2. Σακαλάκη, Μαρία
  3. Πρώτη έκδοση
  4. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, 2006
  5. 160 σελίδες : πίνακες ; 21 εκατοστά
  6. 9600216819
  7. Βιβλιογραφία: σελίδες [139]-160
εξώφυλλο της έκδοσης