Ψυχολογία της οικονομικής σκέψης : ψυχοκοινωνικές λογικές της καθημερινής οικονομικής σκέψης - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, 2006

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
  3. Σακαλάκη, Μαρία
  4. Πρώτη έκδοση
  5. Μαρία Σακαλάκη
  6. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, 2006
  7. 160 σελίδες : πίνακες ; 21 εκατοστά
  8. 9600216819
  9. Βιβλιογραφία: σελίδες [139]-160
εξώφυλλο της έκδοσης