Ευρώπη -- Πολιτική και διακυβέρνηση -- 1945-1963

  1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Ευρώπη (Γεωγραφικό Όνομα)
    2. Πολιτική και διακυβέρνηση (Έννοια)
    3. 1945-1963 (Γεγονός)