Ιστορική δημογραφία : από τις δημογραφικές διαδικασίες στις συλλογικές νοοτροπίες και συμπεριφορές - Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, 1998

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
  3. Τομαρά-Σιδέρη, Ματούλα
  4. Ματούλα Τομαρά-Σιδέρη.
  5. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, 1998
  6. 158 σελίδες : πίνακες, χάρτες ; 21 εκατοστά
  7. 9600212864
  8. Περιλαμβάνει βιβλιογραφία (σελίδες 155-158)
εξώφυλλο της έκδοσης
    • Δημογραφία - ιστορική δημογραφία -- Εξέλιξη του πληθυσμού -- Φυσική κίνηση του πληθυσμού -- Δημογραφικές δομές -- Εποχική κίνηση -- Γαμηλιότητα -- Γονιμότητα -- Θνησιμότητα -- Δημογραφική μετάβαση -- Ονοματοδοτικές συμπεριφορές