1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Σπηλιόπουλος, Οδυσσέας Γ.
  3. πρώτη έκδοση
    1. Αθήνα: Διόνικος, 2010