Δίκαιο της Ευρωπαϊκης Ένωσης και οικονομική ολοκλήρωση - πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Διόνικος, 2010

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Σπηλιόπουλος, Οδυσσέας Γ.
  3. πρώτη έκδοση
    1. Αθήνα
    1. Διόνικος
  4. 2010