Βαλκανική Χερσόνησος -- Οικονομικές συνθήκες -- 1990-1999

  1. Subject
    1. Βαλκανική Χερσόνησος (Place)
    2. Οικονομικές συνθήκες (Concept)
    3. 1990-1999 (Event)