1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (Γεωγραφικό Όνομα)
    2. Ένοπλες δυνάμεις (Έννοια)