1. Έννοια
  2. Κοινωνιολογία, Στρατιωτική -- Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής